Slogan

Odluka o osnivanju

PDF download

Odluka o osnivanju zaklade

Na temelju članka 3.Zakona o zakladama i fundacijama (“Narodne novine”, br.36/95 i 64/01) zakladnik Marisa Sciolis Škrapić, iz Rovinja, Nikole Tesle 4, dana 07. svibnja 2010. godine donosi,

ODLUKU O OSNIVANJU ZAKLADE – „Zaklada Dr. Ing. Dino Škrapić, MBA“.

Članak 1.

„Svrha Zaklade je potpora redovitim studentima opredijeljenima pozivu tehničkog obrazovanja, potpora polaznicima glazbenih škola, te pomaganje Župi Sv. Eufemije u Rovinju.“

Članak 2.

Ime Zaklade je: „Zaklada Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA“.
Sjedište Zaklade je u Rovinju, Nikole Tesle 4.
Osnivač Zaklade je Marisa Sciolis Škrapić iz Rovinja, Nikole Tesle 4.

Članak 3.

Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se:
45.000 (četrdesetpet tisuća) kuna položenih na računu u Privrednoj banci d.d., poslovnica u Rovinju.
Osim imovine iz stavka 1. ovog članka sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova, podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih i fizičkih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno čl. 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 4.

Zaklada je namijenjena redovitim studentima opredijeljenima pozivu tehničkog obrazovanja, polaznicima glazbenih škola i Župi Sv. Eufemije u Rovinju.
Zaklada će jednom godišnje dodijeliti jednu novčanu potporu jednome od studenata tehničkih znanosti, te jednome od polaznika glabenih škola.

./.
Jednom godišnje Zaklada će izdvajati određen dio sredstava radi pomoći Župi Sv. Eufemije u Rovinju, a čija će se visina odrediti svake godine u posebnom postupku.

Članak 5.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, statutom Zaklade i drugim aktima Zaklade.
Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:
– pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 300 €
– fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 35€
Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

Članak 6.

Tijela Zaklade su:
1. Upravni odbor,
2. Upravitelj Zaklade.
Tijela Zaklade detaljnije se uređuju satutom Zaklade.

Članak 7.

Privremena Upraviteljica i Upraviteljica Zaklade je Marisa Sciolis Škrapić iz Rovinja, Nikole Tesle 4.

Članak 8.

Predmetna odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAKLADNIK
MARISA SCIOLIS ŠKRAPIĆ

Copyright Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA" 2024

Izrada web stranica: Netlex