Slogan
Novosti

Zapisnik sjednica Upravnog odbora

Zapisnik proširene sjednice Upravnog odbora Zaklade “Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA”
Sjednica je održana 30. listopada 2017., u 17.30, u prostorijama Zaklade.

Sjednici prisustvuju: dr. Marisa Sciolis Škrapić, predsjednica, te članovi dipl.arh. Sanja Petrić i prof. Viviana Benussi te vanjska stručna suradnica prof. Massimiliana Brajković.

Opravdano odsutne: Maria Sciolis i Vlada Možè.

Predsjednica Zaklade predlaže slijedeći

dnevni red

  1. Prijedlog Pravilnika 5. Smotre mladih pijanista Istarske županije, Primorske Slovenije, Regije FVG i UWC Adriatic Colle Duino, Onlus;
  2. Piano Masterclass 2018 (informacija);
  3. Imenovanje članova Upravnog odbora Zaklade;
  4. Razno.

Ad 1).

Prof. Massimiliana Brajković obrazložila je Prijedlog Pravilnika Smotre (u privitku) koji je cjelosti jednoglasno prihvaćen.
Prof. Massimilana Brajković pobrinut će se za objavu Pravilnika na web stranicama Zaklade.

Ad 2).

Prof. Viviana Benussi informirala je prisutne o organizaciji Masteclass klavira od 5. do 9. srpnja u Rovinju. 4. srpnja, u organizaciji Maistre, održat će se koncert M° Roberto Plano u koncertnoj dvorani Hotel Lone. Predlaže se da se na narednoj sjednici Upravnog odbora razmotri i donese Pravilnik Masterclassa.

Ad 3).

Sukladno članku 9. Statuta Zaklade “Dr.Ing. Dino Škrapić,MBA”, Zakladnica i ravanteljica Zaklade
dr. Marisa Sciolis Škrapić imenovala je članove Upravnog odbora i to:

dr. Marisa Sciolis Škrapić, predsjednica

prof. Viviana Benussi, potpredsjednica

prof. Maria Sciolis,čl.
dipl.arh. Sanja Petrić, čl.
Maura Colomban, čl.
prof. Massimiliana Brajković,čl.

Sjednica je zaključena u 19.00 sati.

Predsjednica Zaklade

______________________________________
dr. Marisa Sciolis Škrapić

Copyright Zaklada "Dr.Ing. Dino Škrapić, MBA" 2021

Izrada web stranica: Netlex